Viva Asja

Profili

Ekonomski tehničar

Trajanje školovanja je 4 godine i po položenoj maturi, stiče se zvanje- Ekonomski tehničar.

Učenici se osposobljavaju za rad u raznim kompanijama, bankama, vladinim organizacijama, osiguravajućim društvima, investicionim fondovima, mogu i da osnivaju sopstvena preduzeća itd. Cilj nastavnog plana i programa je da učenici steknu sposobnosti vezane za ekonomiju, organizaciju i menadžment preduzeća, savremenu poslovnu korespondenciju , poslovnu informatiku itd. U toku školovanja, izučavaju se predmeti usko povezani sa strukom, dva jezika, kao i opšti predmeti. Praksa se obavlja u u državnim ustanovama i privatnim firmamagde se učenici upoznaju sa obavljanjem ekonomskih poslova, prikupljanjem i analiziranjem podataka, praćenjem ekonomskih trendova, ekonomskom propagandom itd.

Učenici sa diplomom ekonomskog tehničara su osposobljeni da obavljaju sve vrste knjigovodstvenih, komercijalnih, računovodstvenih i blagajničkih poslova. Pored toga, sposobni su da vode poslovnu komunikaciju, sastavljaju godišnje izveštaje itd.Odlikuje ih savesnost i odgovornost u obavljanju poslova, spremnost na timski rad,tačnost, ažurnost, sistematičnost i dobre komunikacijske sposobnosti.

Turistički tehničar

Turizam je jedna od retkih privrednih grana koja i u uslovima ekonomske krize i recesije, koja je zastupljena kako u našoj zemlji tako i na globalnom nivou, doživljava stalni rast. Sve zemlje u svetu pa i naša ulažu sredstva u razvoj ove privredne grane. Usled toga dolazi do rasta tražnje za stručnim kadrom u ovoj oblasti privrede. Kadar za kojim postoji potražnja obrazuje se u našoj Školi.

Obrazovni profil turistički tehničar, koji je neophodan za razvitak ove privredne grane školuje se u našoj Školi.Radi se o jako perspektivnom i odgovornom poslu, koji da bi se kvalitetno i profesionalno obavljao, zahteva veliko znanje jaku psihološku strukturu i veliku opštu kulturu. Sve to se stiče kod na u Školi. Kadrovi koje obučava naša Škola, izlaze potpuno osposobljeni za samostalan rad u turizmu. Takođe usled toga što po završetku naše Škole stiču četvrti stepen stručne spreme, naši polaznici mogu upisati i odgovarajuću visokoškolsku ustanovu, kako bi nastavili obrazovanje i stekli visoku stručnu spremu.

Nastava je obogaćena praksom, a kvalitet iste garantuju naši profesori sa dugoročnim iskustvom u turizmu. Jako nam je bitno da osim teoretskih naši polaznici steknu i praktična znanja, te im to omogućujemo u saradnji sa našim partnerima sa kojima imamo potpisane brojne ugovore o saradnji.

Želite neki od ovih smerova?   Mi çemo Vam pružiti pomoć da ih što lakše završite. Pozovi nas!

1. Medicinska sestra tehničar – IV stepen srednjeg obrazovanja
2. Medicinska sestra vaspitač  – IV stepen srednjeg obrazovanja
3. Pedijatrijska sestra tehničar –   IV stepen srednjeg obrazovanja
4. Ginekološko-akušerska sestra –   IV stepen srednjeg obrazovanja
5. Fizioterapeutski tehničar –   IV stepen srednjeg obrazovanja
6. Farmaceutski tehničar –   IV stepen srednjeg obrazovanja
7. Laboratorijski tehničar –   IV stepen srednjeg obrazovanja
8. Zubni tehničar –   IV stepen srednjeg obrazovanja
9. Stomatološka sestra tehničar –   IV stepen srednjeg obrazovanja
10. Zdravstveni negovatelj  – III stepen srednjeg obrazovanja
11. Ekonomski tehničar  –   IV stepen srednjeg obrazovanja
12. Trgovinski tehničar  –   IV stepen srednjeg obrazovanja
13. Trgovac  – III stepen srednjeg obrazovanja
14.  Medicinska sestra tehničar za rad u gerijatriji – V  stepen srednjeg obrazovanja  
15.  Medicinska sestra tehničar za pulmolosku dijagnozu  – V  stepen srednjeg obrazovanja 
16.  Medicinska sestra tehničar za  neurološku dijagnozu  – V  stepen srednjeg obrazovanja 
17.  Medicinska sestra tehničar za rad u transfuziji krvi  – V  stepen srednjeg obrazovanja 
18.  Stomatološka sestra tehničar za dentalna i intraolarna snimanja  – V  stepen srednjeg obrazovanja 
19.  Stomatološka sestra tehničar za rad na oralnoj i maksilofacijalnoj hirurgiji  – V  stepen srednjeg obrazovanja 
20.  Zubni tehničar za mobilnu protetiku – skeletirana proteza  – V  stepen srednjeg obrazovanja 
21.  Zubni tehničar za fiksnu protetiku  – V  stepen srednjeg obrazovanja 
22.  Zubni tehničar za ortodonciju  – V  stepen srednjeg obrazovanja 
23.. Laboratorijski tehničar za hematocitološke analize  – V  stepen srednjeg obrazovanja 
24. .Laboratorijski tehniča za mikrobiološke analize  – V  stepen srednjeg obrazovanja 
 
 
 
1. Ženski frizer  – III  stepen srednjeg obrazovanja 
2. Kreator ženskih frizera  – V  stepen srednjeg obrazovanja 
3. Kuvar  – III  stepen srednjeg obrazovanja 
4. Kulinarski tehničar   – IV stepen srednjeg obrazovanja
5. Bravar-zavarivač  – III  stepen srednjeg obrazovanja 
6. Mašinski tehničar  – IV stepen srednjeg obrazovanja
7. Kozmetički tehničar  – IV stepen srednjeg obrazovanja
8. Sanitarno-ekološki tehničar  – IV stepen srednjeg obrazovanja
 
 
1. Geodetski tehničar geometar  – IV  stepen srednjeg obrazovanja 
2. Tehničar grafike dizajna – IV  stepen srednjeg obrazovanja 
3. Administrator računarskih mreža  – IV  stepen srednjeg obrazovanja 
4. Elektrotehničar procesnog upravljanja  – IV stepen srednjeg obrazovanja
5. Elektrotehničar za elektroniku na vozilima – IV  stepen srednjeg obrazovanja 
6. Gimnazija – opšti tip  – IV stepen srednjeg obrazovanja
7. Elektrotehničar računara  – IV stepen srednjeg obrazovanja
8. Elektrotehničar energetike – Iv stepen srednjeg obrazovanja
9. Elektroinstalater – III stepen srednjeg obrazovanja